Ripsband 10mm mit Herzen
0.40 CHF 0.40 CHF 0.4 CHF
Endlosreissverschluss 3mm
2.00 CHF 2.00 CHF 2.0 CHF
Gummiband 5mm
0.40 CHF 0.40 CHF 0.4 CHF
Gummiband 5mm weich
0.40 CHF 0.40 CHF 0.4 CHF
Gummiband 5mm stark
0.40 CHF 0.40 CHF 0.4 CHF
Gummiband 3mm
0.40 CHF 0.40 CHF 0.4 CHF
Vlies IL C 151 Mask
7.00 CHF 7.00 CHF 7.0 CHF
Gummikordel "flauschig" ca. 2.5mm - 3mm
0.70 CHF 0.70 CHF 0.7000000000000001 CHF
Gummikordel 3mm
0.50 CHF 0.50 CHF 0.5 CHF
Bügelband / Perfoband 10-35-35-10
0.50 CHF 0.50 CHF 0.5 CHF
Gummikordel rund Ø2,6mm
0.50 CHF 0.50 CHF 0.5 CHF
Ripsband Regenbogen 19mm
0.80 CHF 0.80 CHF 0.8 CHF
Ripsband mit Knochen 19mm
0.80 CHF 0.80 CHF 0.8 CHF
Gurtband mit Hund 20mm
0.80 CHF 0.80 CHF 0.8 CHF