Druckknopf KAM Snap
0.15 CHF 0.15 CHF 0.15 CHF
Jeansknopf
0.15 CHF 0.15 CHF 0.15 CHF
Jeansknopf
0.15 CHF 0.15 CHF 0.15 CHF
Jeansknopf
0.15 CHF 0.15 CHF 0.15 CHF
Jeansknopf Ø15mm
0.19 CHF 0.19 CHF 0.19 CHF
Jeansknopf 16.7mm Diverse Farben
0.20 CHF 0.20 CHF 0.2 CHF
Jeansknopf
0.20 CHF 0.20 CHF 0.2 CHF
Endstück aus Metall 25mm
0.20 CHF 0.20 CHF 0.2 CHF
Druckknopf Verschluss 10x20mm
0.20 CHF 0.20 CHF 0.2 CHF
Jeansknopf 16.7mm Diverse Farben
0.20 CHF 0.20 CHF 0.2 CHF
Kokosknopf Ø20mm
0.25 CHF 0.25 CHF 0.25 CHF
Kokosknopf Ø20mm
0.25 CHF 0.25 CHF 0.25 CHF
Jeansknopf 16,8mm
0.25 CHF 0.25 CHF 0.25 CHF
Knopf 20mm
0.30 CHF 0.30 CHF 0.3 CHF
Kokosknopf Ø30mm
0.30 CHF 0.30 CHF 0.3 CHF
Kokosknopf ca. 22.9mm
0.30 CHF 0.30 CHF 0.3 CHF
Knopf Ø25,2mm
0.30 CHF 0.30 CHF 0.3 CHF
Kokosknopf Ø38,1mm
0.30 CHF 0.30 CHF 0.3 CHF
Druckknopf Panda 12mm
0.35 CHF 0.35 CHF 0.35000000000000003 CHF